להקדים בלמודי [#8375]

כ"ז תמוז התש"פ

שאלה:

[מקול הלשון- פנייה מספר: 2644]
מה ממליץ הרב
שאלה: שלום כבוד מורי ורבי, יורני רבי בבקשה כיצד עלי לנהוג. הנני מאוד חפץ לבנות קומת נפשי, בעודי מתפלל לה' ית' על זה העניין, האיר לי ה' והפגשני עם סיפרך. אך ספק גדול בלבי מעלי להקדים בלמודי, בלבבי משכן אבנה או דע את רגישותיך?

האם ללמוד בלבבי משכן אבנה או דעה את רגשותיך

תשובה:

תשובה מתלמיד הרב-

בספר שו"ת  שאל לבי בעמודים עח-צג יש תושבה לך