שכחה בתורה [#8394]

כ"ח תמוז התש"פ

שאלה:

לכבוד מו"ר שליט"א,
בשו"ע הגר"ז מאוד מחמיר באיסור שכחת התורה כידוע. כתוצאה אני מאוד מבולבל.
א] קודם כל האם יש חולק בכלל וא"כ איך לפסוק?
ב] וא"ל, הכי באמת אסור לי ללמוד כ"ז שאינני בטוח בוודאות שלא אשכח לימודים הישנים? הרי יש לי סדרים בכולל, ובישיבה [עם תלמידיי] כמו הרבה אנשים, אבל אין לי כח זכרון מאוד מוכשרת, אז איך אני מוודא אם מה שאני שוכח זה מחמת עצלות ומה לא, או איך עלי להתנהג עד 'היוודאות' הנ"ל,
אני קצת מסובך, אולי יועיל ליישר לפניי הדרך?
תודה רבה

תשובה:

א. כן. יש להקל כל שאינו משכח בידים ממש, עיין מנחות צט, ע"א. וכך נהגו למעשה רוב ככל ישראל.

עיין מגן אבות לרשב"ץ (אבות, פ"ג, מ"ה) וז"ל, ומצאתי נוסחאות עד שישכיל וידיחנה מלבו.

ב. חומרתו קולתו, ואין לחוש לכך למעשה.