עלייה לארץ הקודש [#8531]

י"ב אב התש"פ

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א,

 אנו משפחת בני תורה המנסים בעז”ה לעלות מאמעירקא לארץ הקודש על פי דברי הרב שליט”א על הסכנות לנפש שבחו”ל, וברצוננו לשאול באופן כללי לגבי מקום מגורים מתאים בארץ. מצד האופי של
משפחתי תמיד העדפנו מקום שקט יחסית, רחוק מ”דירת כרכים” הקשה. כפי הבנתנו זה פחות מקובל אצל בני תורה בארץ, אבל מצוי, ואנחנו רוצים לשאול לחוו”ד של הרב שליט”א. החשבונות העיקריים לחיוב הם כנראה ירידה משמעותית בלחץ הפרנסה (ואולי האפשרות על פי טבע), יותר מקום לכל
יחיד בחברה, ויותר שקט לבנין עולם פנימי. אך איננו יודעים כלל על מצב הדברים בארץ, אם יש יותר סכנות במקומות כאלו, והיינו שמחים אם יוכל הרב להורות לנו דרך בזה.

קצת מהמקומות ששמענו עליהם הם ירוחם, אפולא, צפת, רכסים, הר יונה, טבריה עילית, עמנואל, ומעלה עמוס. אני מזכיר את זה בעיקר לבקש שאם יש מקומות שודאי אינם ראויים לבני תורה ומבקשי
ה’ נא יודיענו על כך.

בהודאה עמוקה על כל ההדרכה בחיים,

תשובה:

זה כיוון נכון מאוד.

בכל אחד מהמקומות הנ”ל יש מעלות אולם כמובן גם חסרונות.

אולם אינו מופקע לגמרי. עפולה אינו כ”כ “רחוק מדירת כרכים”.

צריך להגדיר ברור מה אתם מחפשים זולת הריחוק “מדירת כרכים”.

ולפ”ז להתאים יותר את המקום בפרטות.