פרנסה [#8378]

י"ב אב התש"פ

שאלה:

שלום רב לכבוד מע”כ הרב שליט”א
כל ימי גדלתי בין ת”ח ולא חנכו אותי לחובת ההשתדלות. כעת בריבוי הילדים העומדים סמוך לפרקם, למרות שיש לי משרה של הרבצת התורה וגם אני מדריך חתנים ואברכים בתשלום, אני שקוע בחובות ואיני רואה דרך לצאת לחיים של הרווחה.
מהו הדרך ללכת בה כעת לראות את עצמי יוצא מצרה לרווחה.
ייש”כ.

תשובה:

אם אין הגיון בהשתדלות נוספת, אין צורך לעשותה.

הדרך היא אמונה ותפלה. וכן לב רחב לזולתו, וכן במעשה כפי יכולתו.