שיטות גוים מול שיטות חכמנו [#8379]

י"ב אב התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב,

אני רואה הרבה שהרב כותב בשיטות הגויים שהם ניצוצות ולכן חסרים אצלם דברים לעומת דרכנו שהיא אור.
אשמח אם הרב יבהיר את הנקודה הזו,
הרי כמו שאפשר למצוא דברים שהשיטות של אומ"ע חסרים בהם אפשר גם למצוא את זה בהדרכות של רבותינו,
כל רב/אדמו"ר וכו' היה בעל דרך מסוימת בעבודת ה' ואפשר להצביע על חלקים ששיטתו לא הדריכה ונגעה בהם.
1. מה ההבדל בין שיטה של קהילה מסוימת לבין שיטת של אומ"ע (בלי להתחייס לקיום תורה ומצוות שברור שחסר אצל הגוים)? למה הגוים זה ניצוצות ושיטה של צדיק מסוים אין בה חסרון או דברים שצריך להשלים ממקומות אחרים?
2. האם רבותינו לא התייעצו/למדו מהגויים? כלומר הם הכירו שגם הם משלימים את תמונת הנפש ואצלינו חסר
3. אם אני מבין נכון, רק רב שבקיא בכל חכמת הקבלה ויודע את מבנה הנפש יכול להציג שיטה כוללת והאם זה לא משהו שרק עכשיו יכול להיות אפשרי שיש קיבוץ של תורות שונות מכל דרכי רבותינו?
4. איך מצופה מאדם יהודי שרוצה לעבוד את ה' שיחזיק בידו את התורה אור ולא ניצוצות של דרך? הדבר דורש רב בקיא בחכמה הפנימית (מה שמאוד נדיר) שמכיר את ההתלבשויות השונות לכל נפש שידריך אותו צמוד או המון זמן ללימוד (כמות) והמון כוחות נפש (איכות) מה שדבר זה כמעט ולא קיים אצל רוב מוחלט של היהודים וגם לא יכול להיות בגלל שרוב היהודים עובדים ולא לומדים? הרמחל הרי אמר שגם אדם שעובד יוכל להתעלות בסולם, אני מבין שבמשפט קצר אפשר לומר שה' דורש ממך רק את הצעד הבא אבל יש הרבה אנשים שעושים כל פעם את הצעד הבא וכבר ממבט מרחוק אפשר לראות שלהגיע לבהירות שלמה זה שייך רק ליחידי סגולה ממש (אני שואל כמובן לא מהצד של סייעתא דשמייא, של ידיעה, אלא ממקום הבחירה ממקום שבונה מהלך ולא יראה את הנקודה האחרונה כדבר שתלוש מהמציאות).

תודה רבה

תשובה:

א. באותו עולם עצמו אצל ישראל זה אור ואצל אוה"ע זה ניצוץ.

כל עולם תחתון ביחס לעליון הוא ניצוץ. ולכך ההבדל באותו עולם עצמו.

יתר על כן זהו הבדל בין תפיסת אחדות – אור, לתפיסת נפרדות – ניצוץ.

ב. חלקם לקחו ניצוצות ואיחדום עם האור.

ג. יותר גלוי באחרית הימים, כי סוף מלשון מאסף.

ד. שיקנה מבט של "אחדות" כנ"ל, וזהו תפיסת אור, כנ"ל.