גוג ומגוג [#8785]

י' אלול התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב,

הרב כתב באחת התשובות כך:
יש גוג ומגוג פנימי וחיצוני.

פנימי, זוהי מלחמת “הכל בכל”. כלומר, כל כח נלחם בכל כח, ללא יוצא מן הכלל.

כל כח סותר לרעהו, ולכך נלחם בו. כי מתגלה בכל כח היחודיות שבו מכח אור היחידה המאיר בעולם. וכאשר מתגלה בעומק הנעלם היחודיות, הרי שכל דבר שונה מרעהו וסותר לרעהו. ולכך הכל נלחם בכל.

למה הרב מתכוון? אפשר דוגמא?

תשובה:

כל דבר יש בו גם טוב וגם רע, ומעורבים יחדיו.

הדוגמא הברורה, “כלי” המדיה מעורב טוב ורע באופן מבהיל. ושם כולם נלחמים בכולם, כל אחד עם דעותיו ורצונותיו.

וכן ב”אור” נגלה “יראה” בבירור, מלחמות, ייסורים בנפש וגוף, צרות מכל כיוון.

ומאידך נגלה אור ה”אהבה”, חיבור פנימי עמוק, פתיחת הלבבות לאיחוד.

וכן נגלה פשיטות לעומת הרכבה. אמונה לעומת חכמה.

ובדור זה יותר קל לכל נפש לעמוד על פרטותה ויחודה מפני הנ”ל.

וזה יוצר שנאת חינם נפולה ח”ו בשורש, אולם בפועל רבים על דברי הבל.