סנדק [#8846]

י' אלול התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט”א
ברצוני לשאול ב’ שאלות.
א. זה נכון שאדם אחרי סנדקות נימחלים לו כל העוונות ועקב כך טוב לבקש ממנו ברכות, אז שאלתי אם זה רק בין אדם למקום או שגם בין אדם לחברו ? ואם זה רק בין אדם למקום אז מה זה שונה מאדם שעשה תשובה רגילה מעומקא דליבא ?
ב. מה ההשפעות של הילד הנולד מהסנדק בין אם זה אדם צדיק ובין אם פחות ? הילד מקבל לבושים מאותו אדם ? מה בדיוק היתרון או החיסרון לילד מכך ?
המון תודה.

תשובה:

א. כיום הכיפורים, שסגולת הזמן מכפרת. כן הארה במדרגת נפש ע”י סנדק.

בתשובה מעומקא דליבא, עיקר התשובה “בלב”, לבבו יבין ושב.

אולם הסנדק “גופו” נעשה כמזבח כפרה.

ב. עיין שאל לבי תשע”ח-ט’, שאלה תרכ”ה, עמ’ תקטו.