ספרו של ר’ נחמן [#8780]

י' אלול התש"פ

שאלה:

שלום הרב!
ראשית ברצוני להודות לרב על שיעוריו הנפלאים שמאוד מחזקים את הפנימיות והעמידה בנחשולי התקופה.
שנית, ראיתי שהרב מוסר שיעורים בספרו של ר’ נחמן, ורציתי לשאול כמה שאלות על ספרו:
א- בליקוטי הר”ן בסימן קכג כתוב שהעיקר והסוד שהכל תלוי בו להתקשר לצדיק שבדור וכו’, וקשה, א) בכל ספרי הקודש לא מצינו כזה דבר, אמנם מצינו דברים מופלגים בכח הצדיקים, אך שזה ‘העיקר והיסוד’?! ב) אם כך יוצא, שלרוב מוחלט של גדולי ישראל לא היה את ‘העיקר והיסוד’.. כי לא מצינו שעשו מזה עניין, ובפרט לדעת חסידי ברסלב ש’הצדיק’ הוא ר’ נחמן.
ב- והשאלה מתחדדת ביותר לאור השיחה בחיי הר”ן סימן רצט, שאי אפשר להתקרב לה’ ללא התקרבות לצדיק.
ג- מצטרפת לזה השאלה מליקוטי הר”ן סימן סו שכותב שנסיעה לצדיק היא דבר ש’כל יהדותו תלוי בזה’.
ד- ובסימן יז כתוב שאי אפשר לקבל יראה ואהבה לה’ ללא התקרבות לצדיק, ושוב נשאלת השאלה, הרי איתא בספרי שלהגיע לאהבת ה’ זה על ידי לימוד התורה. ואהבת, כיצד? ע”י והיו הדברים וכו’,  וברמב”ם כיצד היא הדרך לאהבתו וכו’, ומהיכי תיתי דרך חדשה ליראת ה’ ומהיכי תיתי להפקיע הדרכים הנ”ל?
ה- איך הרב מצד אחד אוחז מר’ נחמן ומצד שני הרב מוסר שיעורים במורה נבוכים שכידוע ר’ נחמן מאוד היה נגד הלימוד בו, וגם עוד הרבה מגדולי ישראל?
ו- הרב מאוד מעורר על עניין המדיה ואני מאוד מזדהה עם זה ואי מרגיש שאכן היהדות לא תוכל להמשיך להתקיים כראוי בקצב הזה, אך גם חשבו כך בעבר על מחשבים, והיום רוב הבתים עם מחשבים, וכמו שרואים שאפילו שיעורי הרב משודרים באתר קול הלשון? אז אולי כן יש דרך לחיות עם זה?

תשובה:

א. כל אחד מדבר לפי שורשו. ולשיטתו זהו עיקר אור אחרית הימים, גילוי מכאן ולהבא למפרע.

ב. כל צדיק וצדיק אמת מקושר לשורשו וזהו חלקו. היה להם את היסוד הפרטי שלהם.

ג. יש בהעלם ויש בגילוי, אחוריים של הצדיק והפנים. ויש שנוסע במחשבתו, ויש בדיבורו, ויש בגופו.

ד. זו לא הפקעה, אלא גילוי הארה של מ”ה החדש, אור המצח, שמאיר ביסוד, בחינת “חן”, ח – חכמה, שמאירה למטה במלכות, דרך היסוד, הצדיק.

ה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ככל מחלוקת של חכמי ישראל האמיתיים.

ו. משל לאדם שקצצו רגליו, ואומר נו… אפשר להמשיך. זהו משל למחשב.

אולם המדיה היא משל לאדם ששרפו את לבו…