עלייה לתורה [#8790]

י' אלול התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אני כבר זמן מה לא עולה לתורה מכיוון שהאדם העולה לתורה צריך לקרוא יחד עם הבעל קורא את הקריאה ולא הייתי מצליח לעשות זאת הייתי תמיד נתקע עם המילים ולא מצליח לקרוא יחד עם הבעל קורא ולפי מה שהבנתי אז זו ברכה לבטלה אז הפסקתי לעלות (בשמחת תורה ביקשתי מהבעל קורא לקרוא לאט והצלחתי בקושי אני חושב וגם אז חששתי שאולי לא אמרתי נכון )
עד כמה זה חשוב באופן כללי לעלות לתורה ? מה העניין של זה ? על פי הפשט ועל פי הסוד? כי לכאורה אפשר שכלל לא יהיו עולים ורק הבעל קורא יקרא כמו שיש בקריאת מגילה? האם על פי הקבלה זה משפיע שפע מיוחד על האדם ועל כן יש להתעקש לעלות?

תודה

תשובה:

כתבו הפוסקים שהוא כעין קבלת התורה, כשם ש”עלה” משה לקבל התורה. וע”ש כן נקרא “עליה” עולה לתורה.

ומהותם ע”פ הפנימיות עיין ליקוטי תורה חב”ד (חקת, נח, ע”א, אות ב’) וז”ל, שהאותיות שבשם למעלה מהחכמה, ולכך מועיל אפילו קורא ואינו מבין.

ויעוין בליקוטי הלכות (או”ח, הלכות תפלת מנחה, הלכה ז’) וז”ל, הקורא בתורה נקרא עולה לתורה, בחינת “מי” זאת עולה וגו’ בחינת תשובה, וכו’, בחינת אורייתא דעתיקא סתימאה, עיי”ש.

ועיי”ש (הלכות הושענא רבה, הלכה ב) וז”ל, וע”כ (בשמח”ת) כל אחד ואחד עולה לתורה אז, שכל זה הוא בחינת שכל אחד נכלל עם חלקו בתוך התורה, עיי”ש.