צניעות [#8833]

י' אלול התש"פ

שאלה:

לכבוד מו”ר מה דעת הרב עם מבחינה הלכתית עם מבחינה הנהגתית לילד בן 3 עם ילדה בת 3 ועם משנה עם הילדה עם לבנים בלבד? תודה רבה

תשובה:

באופן קבוע “אין ראוי” לעשות כן, אולם לא אסור.