בונים חופשיים [#8989]

ט"ו אלול התש"פ

שאלה:

בהמשך לשאלה מס’ 8818. (בהוה אמינא לגבי הרב שזה אמיתי כרגע ) אם הם שולטים בעם ישראל ובעיקר בנוער המהופנט דרך המדיה וסמלי מין בסרטי ילדים וסלבס וראפארים לדעת כול החוקרים ועשו ועושים מעשים איומים לעם ישראל ועם ישראל יכול להתעשת ולחזור בתשובה שיקלטו את השקר הגדול. מדוע להסתיר זאת ? ומדוע לא להיות מודע לזה? זה אמת אמת אף פעם לא מזיקה במיוחד בדורנו זה של מוחות נשלטים ע”י גירויים חושיים חיצונים חזקים ואכזריים ומזיקים מאד שמעוצבים היטב ע”י אנשי רשע שיודעים סודות והם עוד גם מתכננים עכשיו את שיא מיטב שיגעונם ורשעותם עם המגיפה(שלא מגיפה ). ועם כולם היו יודעים לא היו נושרים בחורי ישיבה ואנשים היו מה מבינים מה הבלי העולם הזה שווים ומה פרצוץ האמיתי שלהם והיו צועדים לפנימיות עבודת ה’ אפילו בעל כורחם חילונים ודתיים כאחד וזה פשוט מידע בעל חשיבות לא נורמאלית זה כמו שבתנ”ך עם ישראל הוחטא ועכשיו קבוצה של מכשפים מחטיאים אותו שוב בכוח הסודיות (כמ”ש “ועל עמך יערימו סוד ” תהילים פג ) אז מדוע הרב סבור שאין זה דבר בעל חשיבות ?

תשובה:

מחד צריך להראות את האמת הפנימית, ואת השקר בחוץ הגלוי, ויש כל כך הרבה, ולכך אין צורך להיכנס לדברים שעדיין לא גלויים, שחלקם נכונים, וחלקם פחות. וניתן להתווכח אם הם נכונים על כל פרט ופרט. עדיף לעסוק בדברים הברורים.

כל דבר שאינו ברור לגמרי עדיף פחות להתעסק עמו. יש מספיק שקר ברור ברור ברור.