העלם חוש הריח [#9020]

ט"ו אלול התש"פ

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א,

רבי פנחס מקוריץ (נופת צופים חלק א’ – קסז) כותב – כל מי שאין לו חוש הריח אינו מהיכל המשיח שנאמר “והריחו ביראת ה'”.
איך צריך להתייחס לכך שנגיף הקורונה פוגע בחוש הריח, האם זה אומר על הבני אדם כמו שכתב, או שזה רק מגלה על מהותו הפנימית של הנגיף שהוא כתר דקליפה , שמעלים על אורו של משיח.
וגם מדוע כתב כך, ולא להיפך שזה סימן של הפשטה של ההלבשה החומרי על חוש הריח הרוחני כדי לגלות אותו?
תודה רבה

תשובה:

דבריו קאי על חוש הריח הפנימי ולא על החיצוני. הוא דיבר בשפה של נשמה ולא בשפה של גוף.

פגיעה בנגיף פוגעת בחוש החיצוני. ומי שכל חושו בגילוי ריח גשמי, נעלם החוש. אולם מי שיש לו התנוצצות של ריח פנימי נעשה גלוי יותר, כמ”ש חז”ל על החולה, ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, כיוון שגופו נחלש אזי אור הנשמה גלוי יותר למי שקודם לכן אור זה האיר בו בגילוי.