עוד שאלות לבנית הילד [#8985]

ט"ו אלול התש"פ

שאלה:

תודה לכבוד הרב על הכל, עלה והצלח!

1. עד איזה גיל מותר לילד לישון בחדר של ההורים?
נפקא מינה ליום הטבילה כשההורים צריכים לקיים את המצווה.

2. האם שייך להושיב פעוט על עדן החלון בשבת שיסתכל על הנוף ובעל כורחו הוא נחשף לחילולי שבת?
האם זה פוגע בנפש הילד?

3. האם דיבור בטלפון בזמן שמאכילים פעוט מזיק לפעוט? מבחינת נושא תחושת היחס שהוא מרגיש … מאיזה גיל זה יותר משמעותי?
והאם יש עוד דברים שכדאי לעורר לחשיבה את מי שמאכיל תינוק כך…??

תשובה:

א. בשעה שנצרך צניעות ראוי להוציאו אם אפשרי באופן שאינו פוגע בו בשינה וכדו’.

באם קשה הדבר ראוי שישכב באופן שאינו רואה צד הוריו, בשעת הקדושה.

אם רואה אין ראוי כן כלל.

ב. זה פוגע, אולם לצערינו בדור פרוץ זה אי אפשר כמעט למנוע זאת לאורך כל ימי חייו, וכן שלא יראה בקטנותו הרבה דברים שאינם ראויים. ולכך נצרך שיקול דעת דקדושה על מה להקפיד יותר ומה פחות לפי האפשרויות המעשיות והנפשיות.

ג. זה מקטין את ההתקשרות והחיבור הנפשי ופעמים אף המעשי, והקטן חש זאת. כשגודל חש זאת בהכרה, ובקטנותו בתת ההכרה. ובכלל נצרך ריכוז עד כמה שניתן, בשום שכל ביחס לשאר נפשות הבית והמטלות של צרכי החיים.

כשמגיע להכרה זה חשוב מאוד. אולם [גם] קודם לכן כי חש זאת בתת ההכרה.

בנוסף לכך זה אף אינו ראוי לאם, כי זהו חוסר ריכוז במעשה ההענקה – נתינה, ובתוקף אהבת הלב לתינוק. מלבד חוסר ריכוז ביחס לחיי עצמה.