קליפת עמלק [#9021]

ט"ו אלול התש"פ

שאלה:

לכבוד מורנו הרב שליט”א
כח של מלחמה בקליפת ערב רב שנפל בכללותו לקליפת עמלק, האם שייך שיצא מזה לכה”פ הצלה מקליפת ערב רב, או כיון שנפל לקליפת עמלק, שוב לא יכול לצאת מזה טוב כלל.
תודה רבה

תשובה:

לא הבנתי את השאלה כראוי. נא להרחיב בבקשה, מה הכוונה “שנפל בכללותו לקליפת עמלק”?