ריכוז – המשך 8575 שהיה המשך של 8293 [#8916]

ט"ו אלול התש"פ

שאלה:

המשך 8575 שהיה המשך של 8293
תודה רבה.
אין שמחה כהתרת הספקות.
ברצוני לשאול עוד.
א. מה כוונת הרב ללמוד סת"ם, בצורה עיונית כלימוד תורה, או באופן מעשי כמקצוע, שיש יותר דגש על הבפועל, וזה לומדים אצל איש מקצוע ולא בהכרח ת"ח.
ב. אני ב"ה לומד בלא עסק אחר כלל, האם אעפ"כ סבור הרב שיש לי ללמוד סת"ם.
ג. חשבתי על תשובת הרב והרבה דברים התבהרו לי. באופן כללי חושבני שיש לי הרבה תועלת מתכונה זו, אבל הנקודה שברצוני לשפר היא כוח הריכוז.
כאשר אני בא ללמוד דבר חדש בין בקודש ובין בחול אני מרגיש התנגדות וכאילו המחשבה רוצה לברוח ואני קושר אותה כל הזמן וברגע שאני עוזב מיד היא בורחת,
הרב כתב לי בעבר לבדוק להיכן בורח, אבל נראה שלא ברח לשום מקום אלא העיקר לא כאן, ולפעמים לאחר זמן של לימוד אני מרגיש צורך לחלום סתם, תמיד חשבתי שזה עניין של חוסר ריכוז וכן בקשת מנוחה, אבל לאחר דברי הרב יותר נראה שזה קושי להכנס לגבולות, וכבר בתחילת הלימוד זה כך רק שאני תופס עצמי.
שאלתי. האם זה נכון וזה פירוש נכון של המצב או לא.
ד. מה דרך ואופן הלימוד היותר מועיל בשבילי.
אני מרגיש שיש לי חסימה בכוח המחשבה כיון שיש לי הבנה מהירה ולכל הפחות כשרון ממוצע ביחס לשאר בנ"א, ופעמים שאני ממש לא מצליח להבין כלום אפילו שאני קורא פעם ועוד פעם ואני לומד קטע קטן בגמרא פשוטה במשך שעה ארוכה.
הדבר תמיד היה מאוד פלא בעיני כיון שאני נחשב לבעל כישרון. ופעמים כאשר אני מתאמץ יותר אני מקבל כאבי ראש חזקים שאני לא יכול לחשוב כלל.
התוצאה היא שיש לי הרגשה שלא למדתי כלום, וחוסר סיפוק שלא הצאתי כוחותי, לפועל אפילו שהתאמצתי.
באופן כללי במשך הזמן למדתי להסתדר עם עצמי פחות או יותר,
אבל לאור דברי הרב אני יותר מבין את עצמי. וברצוני להשתפר בנקודה זו ולהוציא כוחותי לפועל.
אשמח מאוד לתשובת הרב.
תודה מעומק הלב.

תשובה:

א. גם וגם.

ב. כן.

ג. כן.

ד. לקרוא כל מילה בפה לאט, להסבירה בפה. ובסוף כל קטע קטן לחזור ולסכם בפה, ואח"כ להתבונן לפי הצורך.