נישואין [#9128]

כ' אלול התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב,

מתי נכון להתגרש?
רשום בגמרא, שגם אם מוצא יפה ממנה מותר לו. או הקדיחה תבשילו בכוונה .
אם אדם לא טוב לא בנישואין לא נפשית, רוחנית, חיצוניות, תקשורתית אין , וכוו וכוו. .
כבר שנים רבות, איך יודע האם צריך להתגרש או לא?
האם בגלל ילדים בתמונה אז זה סיבה להישאר?

תשובה:

עיין שו”ע, אבן העזר, [סימן] קיט, סעיף ג’, שפסק שלא יגרש אשתו ראשונה, אא”כ מצא בה ערות דבר, ואין ראוי למהר לשלח אשתו ראשונה, וכו’.

אשה רעה בדעותיה ושאינה צנועה כבנות ישראל הכשרות, מצוה לגרשה. עיי”ש בנושאי כלים.

וגם זה, קודם צריך ללמדנה בנועם, ואם לא אפשר, עושה כנ”ל.

ולפיכך, אין לעשות כן למעשה במקרה דידן, גם בגלל הילדים, וגם שהאפשרות למצוא אחרת טובה עבורך אינה קרובה, וגם שזהו תיקונך עתה לעבוד על עצמך ולא לברוח מהתמודדות.

עליך להתפלל לקב”ה שאם רצונו בכך, שיבוא מצידה ולא מצדך.