להיות שץ או לא להיות שץ [#9168]

כ"ה אלול התש"פ

שאלה:

הציעו לי להיות שץ במנין קטן בחוץ לארץ לראש הנה מצד אחדהזו הזדמנות שולי לא תחזור מצד שני ברור שלכוון יותר אפשר לבד וגם צריך לפני זה לעסוק בתשובה

תשובה:

אם יש להם אדם אחר ראוי אין לחשוב על כך כלל.

אם אין להם, נצרך שיקול דעת דקדושה, תועלת הציבור מול הפסד פרטי שלו, רוחני, ואולם גם תועלת.