מידות [#9160]

כ"ה אלול התש"פ

שאלה:

מידת נצח
במה מתבטאת מידת נצח בצד הקדושה שלה ומצד הטומאה שלה
מזה נצח דקלקו איך זה מתבטא בהתנהגות של האדם בתגובות שלו וכו'
ובכמה מילים מה התיקון של הנפגע במידת נצח?

תשובה:

בקדושה – היפך יאוש, נצחתי ואנצח.

בקלקול – עזות דקלקול שדורשת נצחון גם שאינו צודק.

תיקון – להילחם רק על האמת הנקיה.

זהו אופן אחד של מידת הנצח.