שקשה לרכז [#9238]

כ"ז אלול התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א,
בעבודת הנפש, אם אפשר לכתוב במקום לחשוב כיון שקשה לרכז?
ואם כתובה מהני כמו דיבור?
כתיבה וחתימה טובה

תשובה:

כתיבה מועילה הרבה מאוד. כי לדינא הכתיבה יש לה דין מעשה שגובר על דיבור. אולם למעשה לפחות מעט נצרך אף בדיבור, להשלים כל חלקי נפשו ולבושיה, מחשבה, דיבור, מעשה.

וכן כיוון שעיקר תואר אדם "מדבר", נצרך לפעול בעיקר כוחו – דיבור.