שאלים לנשים [#9197]

כ"ט אלול התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב
מה דעת הרב על שאלים לנשים?
יש הטוענים שזו צניעות יפה, ויש הטוענים שזה נובע משריטה בנפש.
ויש הטוענים שזה יציאה נגד גדולי ישראל על אף שיש מהם המעודדים ללכת כך ואף יותר.

תשובה:

כך היה ומעין כך צורת הלבוש הקדמון.

אולם הדבר נשתנה הרבה מאוד לרעה.

למעשה זה תלוי במדרגת כל אחת ואחת.

יש כאלה שזה מועיל להם ויש כאלה שגם מזיק להם. ולהן הנזק מרובה מן התועלת.