מחלה [#9202]

ה' תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב!
בא באלול נולד ילדנו העשירי בלע”ה. יחד עם השמחה הגדולה, גילו זמן קצר לאחר מכן גידול לאשתי שמקורו בריאה והתפשט למקומות נוספים, לא עליכם. אני כמובן שבור מאוד. מה אני יכול לעשות? מה לתקן? איך להחזיק את עצמי באמונה ולא להתייאש? מה ההתעלות הרוחנית הנדרשת כדי לזכות לישועה?

תשובה:

א. עצת הנפש החיים שער ג’, סגולה נפלאה, לשעבד כח מחשבתו לאדון יחיד, שאין כח שליט בעולם אלא הוא.

וזהו הכח העיקרי שאיתו נצרך לעבור את החיים וניסיונותיו בכלל, ובפרט בעת זו.

בפרטות, להתחבר לכח של “רוח” של תחיית המתים, והיינו להתחבר לתנועת החיות ולו הקטנה ביותר שישנה, בתוכינו, וסביב לנו, בכל דבר לפי העת והכח.

הכואב בכאבכם הגדול
ומצפה ומתפלל לישועתכם
שנה טובה ומתוקה