שורשי הנשמה [#9308]

ו' תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב הגאון שליט"א

ברצוני לשאול כמה שאלות.
א. איך אדם יכול לברר את שורש נשמתו בפרצופים ?
ב. איך אפשר לברר לאיזה ספירה האדם משתייך (אולי לפי הכח השורשי)?
ג. אם הרב יוכל להרחיב קצת בעניין חלקו בתורה(כגון גמרא,הלכה,גימטריות,קבלה,נפש,מדרשים וכו') לפי אבי"ע? ואם מתאפשר לגעת קצת גם בפרטות אשמח מאד.
ד. אם הרב יוכל לפרט בשורשי נשמות רחל ולאה(ואם אפשר גם בפרטות רחל דרחל וכו'...)?
תודה רבה על הקדשת הזמן !

תשובה:

א. זיכוך, הכרת עצמו, והבנת מהות כל פרצוף.

ב. כנ"ל.

ג.

מקרא – עשיה

משנה – יצירה

גמרא – בריאה

קבלה – אצילות

פשט – עשיה – הלכה

רמז – יצירה – גימטריאות

דרש – בריאה – אגדה – מדרש וכדו'

סוד – הכרת הנפש בשורשיה

ד. לאה – דעת, ויש י"ח 'לאות', והדברים ארוכים.

רחל הקטנה – מעשה.