גמר חתימה טובה [#9377]

ט' תשרי התשפ"א

שאלה:

אני זכיתי לשמש את כבוד הרב גם בקריאת ספריו וגם בלימוד בשיעוריו במשך 6 שנים.

אני מבין וחש טוב מאוד מה שרב אומר... (אני עדיין לא מתיימר לומר שהשגתי את היחידה הפרטית שלי והשגתי מדרגה זו בקביעות.)
מצד שני אני הגעתי למסקנה שתורת הרב עם כל עומקה ועוצמתה ולמרות השתדלות של כבוד הרב להעביר אותה ולזכות אותה לכלל ישראל... עדיין נשארת פרטית ואישית של הרב ואיננה מביאה מזור ורפואה לנפשות... וכל מי שמנסה לחכות את הרב הוא בבחינת "הרן" שניסה לחכות את אברהם אבינו שקפץ לכבשן האש.
כי בהיבט המעשי תורת הרב זה תורת הגבורות קשות תורת הצמצום וסגירה בתוך העולם הפנימי.
שלרוב אנשים וגם לכלל האנושות זה סם המוות ולא סם החיים...
החיים דורשים גילוי שבא אחרי העלם... העם דורש משיח בן דוד שחי וקיים ומחייה את העם ואת עולם (ומשיח בן דוד מחובר עם משיח בן יוסף שנשאר בהעלם באלוקות)
ההעלם והחושך ושקט  למרות היותו מדרגה הגבוה ונעלמת אינו תכלית. התכלית הוא גילוי והשפעה וחסד... שמגיע לכלל...
תורת הרב מלמדת לגעת בהעלם..
ולא מלמדת איך לחבר את העלם הזה לגילוי... לשקיקה לתסיסה לשמחה לריקוד לעבודה גשמית למציאות החיים עצמם...
מי שקדוש בשלימות הוא יכול לרדת לכל מקום בפועל ממש ולהשפיע שם... חסד ורחמים ולהאיר אור.
תורת הרב קוק היא תורה שמלמדת איך לחבר דבקות בהעלם והשקט לגילוי של כלל.
למציאות של החיים...
להתחבר לתכליס... לחיות את המציאות... ולא את הדמיון. פרטי. סובייקטיבי...
אני מעריך את כבודו מאוד.
ומקוה שאני יובן באופן נכון.
גמר חתימה טובה.

תשובה:

תודה רבה עלה והצלח!

דרך זו נכונה לאחר הכרתת הערב רב ולא קודם לכך, כאשר שולט שער הנו"ן דקליפה, מה שלא היה בדור ושנים לפנינו. וזהו חילוק עצום שמכריח שינוי הנהגה.