למה עבודה ב’עיגולים’ (השתוות) שייכת דוקא לדור אחרון [#9394]

ט' תשרי התשפ"א

שאלה:

בספר ‘לבבי משכן אבנה’ חלק ח’ מדובר על עבודה ב’יושר’ ועבודה ב’עיגולים”, והבנתי מתוך הדברים שעבודה ב’עיגולים’ שייכת לדור אחרון. ברצוני להבין למה ענין זה של ההשתוות שהקב”ה נמצא בכל מקום שייך לדור אחרון ולא לדורות קודמים. לכאורה נראה שכל נושא ‘סובב כל עלמין’ ו’ממלא כל עלמין’ אפילו אם לא קיבל הגדרה בדורות קודמים, אבל יש להניח שהדברים היו בלבבם.

תשובה:

מדין “נפש” הכל שייך בכל זמן. אולם מדין “זמן” כל דבר יש לו את זמנו. ושם עיקר גילויו מדין זמן.

אחרית הימים מצד מדרגת “הזמן” מאיר בו הארה של השתוות.