עבודה אחרי ראש השנה [#9380]

ט' תשרי התשפ"א

שאלה:

נכנסתי לר”ה אחרי שעברתי בחודש אלול ניסיון וקושי לא קל באמונה.

והייתי כאובה ובצער.
ובר”ה ניסתי לשמוח ולהמליך את ה’ עלי דווקא מהמצב בו אני נמצאת.
אבל זה היה ק ש ה לשעבד את הרגשות ולהיות שמחה בשלמות כל ר”ה
ניסיתי כמה שיכולתי, אבל לצערי כן בכיתי בתפילות ובתקיעות שופר מכאב ומפחד איזו שנה תהיה (פשוט זה מה שפרץ החוצה, לא הצלחתי שהדמעות יהיו דמעות של געגועים או דמעות של שמחה) ולא כל ר”ה שמחתי.
ועכשיו, אני רועדת מפחד. כי אומרים שאיך שאנחנו נראים בר”ה כך תיראה כל השנה.
ואני מפחדת שכל השנה אני יבכה ויהיה בצער ופחד ! כמו שהייתי בר”ה
מצד שני- אני אומרת לעצמי- אדרבא זה שניסיתי להתגבר ולהילחם זה מה שעשה לה’ נחת רוח יותר מאדם ששמח בר”ה בקלות בלי ניסיונות.
אולי ה’ דווקא שמח במלחמות שלי להיות בשמחה. אע”פ שהנסיונות לא תמיד צלחו.
האם אני צודקת?
והאם יש דרך לשנות עכשיו בעש”ית את ההתנהגות והרגשות שלי שהיו בר”ה ???
כדי לזכות לשנה שמחה? בלי פחד ודאגות?
תודה רבה

תשובה:

לעולם חלק מן השנה יותר מאירה ושמחה, וחלק יש בה כאב וניסיון של צער. ונצרך שכאב וניסיון זה ייעשה מתוך אמונה שמביא לבסוף לידי שמחה.

ולכך התהליך שעברתם בר”ה הוא תהליך של שנה של ניסיון וחלקי הצלחה. ובכל השנה, ובפרט בימים אלו, עשי”ת, אתם יכולים להגדיל את חלקי ההצלחה.

זרעתם את חלקי ההצלחה, ועתה העבודה להשקות ולהפריח חלקים אלו.