פחד גבהים וטיסות [#9352]

ט' תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום לרבינו היקר מאד!

מאז שאני קטן יש לי פחד גבהים, גיסי שהרב מכיר היטב (שלמה) נפטר בשנה האחרונה. ובשנתיים האחרונות של חייו עזב יותר ויותר את ההתעסקות בקבלה ותורה ועבר להיות מאסטר בשיטת טיפול הנקראת NLP אמר לי שהוא יכול לרפאות את זה ע”י השיטה הנ”ל ואני סירבתי תמיד מטעם שאינה מרבותינו.

שאלתי אם כן: מה היחס לטיפול NLP לאדם שומר מצוות וירא את קונו? וחשוב מכך, האם ישנה דרך יהודית לטפל בדבר שהרי הפוך בה והפוך בה….

תשובה:

אינני מכיר את הדרך לפרטיה.

באופן חיצוני יצייר גובה קטן שמפחד מעט, וירגיע את הנפש, וכך ילך בהדרגה.

באופן פנימי יצייר שנופל ומוסר נפשו על קדושת השם. חלק זה נצרך שיעשה כאשר נמצא במדרגה הראויה לו.