שורש העבודה [#9379]

ט' תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
הרב כתב בדע את הרגשותך עמ' כד שצורת ההתפשטות וההתכנסות מתחלקת:
לחמשה אופנים של התפשטות וחמשה של התכנסות
הרב יכול בבקשה לכתוב לי מה הם "החמשה של כל אחד" ולכתוב מה המהות שלהם.
תודה רבה

תשובה:

בלשון שורשית, זהו ה' פרצופים.

  • א- אריך - אריכות – מול קיצור.
  • ב- אבא – אהבה – מול שנאה.
  • ג- אמא – אם המגדלת – מול הרפיה לילד לגדול לבד.
  • ד- ז"א – מידות – מידה שוחקת או עצבה, מתפשטת או מצומצמת.
  • ה- נוק' – קבלה או הסתפקות במועט, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.