יש לי עוד כמה שאלות בנוגע לראייה רוחנית [#9339]

י"א תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום הרב שליט"א!! הכרת תודה אינסופית על כל הספרים באנגלית ובעברית, השיעורים, והשאלות והתשובות.
אני התלמיד ששאל כמה פעמים את הנושא של ראייה רוחנית. אנא, יש לי עוד כמה שאלות בנוגע לראייה רוחנית.

ספר הרב דע את נשמתך אומר : (במקום לדבר על חזון רוחני באמצעות הדמיון).

“מה זה ציור רוחני באמת? - זה ציור דק, שהוא בבחינת צליל פנימי בתוך האדם (זה עניין רחב כשלעצמו שמצריך ביאור, אי״ה יבואר במקומו ואכמ״ל)”.

1. האם יש מקום שהרב מדבר על זה יותר?

2. האם הרב יכול להרחיב על זה?
קצת יותר רחוק באותו החלק, אומר הספר:
“ברם כיצד ידע האדם מהם העולמות העליונים?- אזי מי שכבר זכה לראייה רוחנית, הוא לא זקוק הרבה להדרכה הזו.”

3. חלק זה מסביר מראה רוחני כמו חזון, אבל החלק הראשון שאני מזכיר גורם לחזון רוחנית להיות כמו צליל פנימי. האם ניתן להסביר זאת? במיוחד בכוח הדמיון, כיוון שאני מרגיש קשר חזק לכוח זה.

גם הספר אומר: “ישנם עוד סוגי ראיות שיכולים לעורר את האדם להסתכל הסתכלות פנימית יותר. אחד מהכוחות שהקב״ה נטע באדם הוא כוח הדמיון.”

4. מתי המראות בדמיון הופכים עמוקים ואמיתיים יותר? ככל שהם ברורים יותר? או אולי יותר התקשרות?

5. האם יש סימן לדעת שהמראה בדמיון אמיתי, ולא רק תמונה שנוצרת ממוח האדם?

תודה הרב שליט"א

תשובה:

א. לא זכור לי כרגע.

ב. יש "ציור" רוחני כפשוטו, ציור דק. כי כל דבר שלמטה עב וגס, למעלה דק. וכל מה שנמצא למטה, נמצא למעלה, אלא שהוא דק יותר.

ויש התפשטות העליון לתתא באופן שנשמע קולו, בבחינת וישמעו את קול ה' מתהלך לרוח היום. לא ראיית הדבר עצמו, אלא שמיעה של תנועתו.

ג. כנ"ל אות ב'.

ד. חיבור ל"מקיפים" שלמעלה מהשגתו, כי כל דמיון שורשו במקיפים.

אם אין לו חיבור לשם, זהו דמיון דקלקול, אולם אם מחובר באמת למקיפים, ומודע לכך באופן מבורר, זהו דמיון של קדושה.

ה. אם "חי" במדרגת מקיפים בכללות קומתו.