דורנו [#9350]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

א. האם בדורנו עיקר העבודה צריכה להיות רק מתוך חיבור ואהבה ושמחה?
ב. מה ההבדל הפרקטי בין עבודת ה' בגלות לעבודת ה' עתה?

תשובה:

א. יש מרבותינו שכתבו שלכך אמרו בשלהי סוטה שיראי ה' ימאסו, כי בעקבתא דמשיחא, העיקר אהבה.

ב. חיבור לפשיטות והתמימות, שמתוכה יושג אור החכמה, חכמה מאין תמצא, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ועמוק עמוק מי ימצאנו.

השגה בדרך נועם ולא רק השגה בדרך של מלחמה.