הארת תרין משיחין [#9462]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

ראיתי שהרב שליט”א כותב שהארת משיח בן יוסף זה קשר לקב”ה ע”י צדיק והארת משיח בן דוד זה קשר לקב”ה בלי שום אמצעי

האם זה נכון לומר שהרי ר’ נחמן מברסלב אמר על עצמו שהוא כלול מתרין משיחין (בחיי מוהר”ן) וזהו שמצד אחד דיבר הרבה על התבודדות שזה הארת משיח בן דוד שבו – קשר לה’ בלי אמצעי, ומצד אחד דיבר הרבה על התקשרות אליו שזה הארת משיח בן יוסף שבו?

תשובה:

נכון, אולם לעולם יש נטיה לצד אחד. ודבריו נוטים למשיח בן יוסף.