מדוע הרב עונה בקצה על השאלות [#9448]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
מדוע הרב עונה בקצה על השאלות?
לפעמים חוסר ההרחבה של התשובה יוצר חוסר הבנה מצד השואל

תשובה:

כבר אמרו חז"ל: "לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה".

אולם כבר אמר החזו"א, שפעמים הוא בבחינת "דרך ארוכה שהיא קצרה".

ראשית הדבר תלוי בשורש הנשמה, בסוד קמ"ץ – קמיצה, או פת"ח – פתיחה.

ועוד, תלוי בזמן. פעמים רבות הנני משיב בכל שבוע "כמה שעות", ונצרך משקל החסידות כמה "כח" וכמה "זמן" להשקיע בתשובות, וכמה בשאר החלקים.

קושי נוסף - סוג השאלות. מאוד קל לכתוב שאלה כללית ללא לימוד הנושא כמעט כלל, ועל מנת להשיב נצרך ריבוי ואריכות עצומה. נצרך לכתחילה [שהשאלה תהיה] "שאלת חכם" שיש בה חצי תשובה, מקורות ובירור הנושא, ואזי הצגת השאלה.

זאת ועוד, אם אינו ברור, אפשר לנסות לברר עוד פעם בס"ד.