מדרגת האדם ומנוחה [#9337]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

השלום והברכה לרב שליט”א.
א. כיצד אדם יכול לדעת מהי מדרגתו כעת? איך לבנות ולקבל תמונה כללית שיורדת לפרטי פרטים אילו חלקים הם כבר אור פנימי ואילו חלקים אור מקיף ואילו כלל אין שייכות.
ב. האם יכול להיות שאדם יחשוב שדבר מסויים הוא אור מקיף כלפיו למרות שבאמת זה אור פנימי אצלו? א”כ כיצד לימנע מכך?
ג. קבלתי על עצמי לקראת השנה החדשה לעבוד על מנוחת הנפש, השקטה פנימית. בעקבות מתח גדול וריבוי חיפושים פנימיים וריבוי אור מקיף. כמדומה שמנוחה חיצונית קיימת אצלי. אשמח אם הרב יוכל לתת לי סולם של בנייה איטי ומסודר לשם כך.

תשובה:

א. נצרך הכרה מבוררת בכוחות נפשו פרט אחר פרט, ואזי מתוך הכל זו נעשה ברור מה מיושב ופשוט, מה יוצר התנגדות וניסיון, ומה למעלה מכך. ובלשון הרב דסלר זצ”ל, למטה מנקודת הבחירה, נקודת הבחירה, ולמעלה מכך.

ב. כן. כנ”ל אות א’.

ג. שאלה כללית. עיין דע את מנוחתך. ובכללות, השקטת הרצון מתוך אמונה שהכל מושגח ומונהג על ידו ית”ש, הן גשמיות והן רוחניות. ובמקביל עמל ויגיעה אולם מתוך אמונה זו. התיישבות אמונה זו היא שורש מנוחת הנפש.

מלבד הנ”ל בירור מה מדרגתו, ואח”כ קביעה בנפש שעמל רק על הנקודה הקרובה למדרגתו, ולא יתר על כן.