עם ישראל [#9418]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.מה פירוש הברכה "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" לכאורה משמע מהברכה שאחרי שהיו עמים הקב"ה הסתכל על כולם ובחר את ישראל אבל הקב"ה הרי כבר בראשית הבריאה ברא את נשמות ישראל ואת נשמות אומות העולם כלומר לא הייתה כאן בחירה מסוימת אלא פשוט כך ברא מתחילה, חלק כך וחלק כך?

2.אם הבנתי נכון אז נשמת אדם הראשון היתה מורכבת מכל נשמות ישראל ואז שחטא כולם חטאו וזה התיקון שית אלפי שנין, היכן היו נשמות אומות העולם? ומה היה הנסיון שלהם?

3.מדוע הקב"ה כך ברא שיש את ישראל ויש את אומות העולם מדוע לא כולם שוים?
ויותר מזה שהרי הקב"ה ברא להיטב ,ולהטיב הטבה שלמה מקסימלית ויוצא שאומות העולם לא יקבלו הטבה שלמה?

4.מה פירוש "קודשא בריך הוא וישראל ואוריתא חד"?

תודה רבה

תשובה:

א. מעיקרא בחר לברוא את כולם ומתוכם לבחור לו את ישראל.

ובעומק, כח הבחירה שלו נגלה בישראל. כלומר, רק לא שבחר בהם, אלא גילה להם את כח בחירתו. והבן היטב.

ב. כלולות בו. ישראל היו בראשו, ישראל אותיות לי-ראש, כנודע, ואוה"ע בגופו.

הייתה החלטה של בחירה אחת כי הוא כלל את כולם.

ג. כל סוד הבריאה הדרגה. לכך יש באדם עצמו ראש ורגל, וכן בעולמות, עולם עליון ועולם תחתון. וכן בראת צדיקים בראת רשעים, כלשון חז"ל. זהו כל סדר הבריאה, הדרגה. וכל אחד מקבל הטבה לפי ערכו, ובערכו זה נקרא שלם. כי לעולם ביחס לאין סוף כל הטבה אינה שלמה.

ד. שנגלה בהם גילוי שלם של הא"ס, ולא חד כפשוטו.