תעניות [#9443]

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
הרב יש רבנים שאומרים שצריך לעשות את התעניות שהאר”י אמר כדי לתקן את העונות
מה דעת הרב?
והאם יש דרך אחרת שמתקנת את העונות בשלמות דהינו גם בשורש חוץ מהתעניות ותשובת המשקל?

תשובה:

כבר האריכו רבותינו בכך רבות, ואזכיר מעט.

  • א- אם בחסד ואמת יכופר עון, וכמ”ש על בית עלי, שיצאו מהם אביי ורבא, והתיקון בחסד ותורה.
  • ב- כמ”ש הגר”א, שעל האדם לייסר עצמו כל ימיו, ולא בתעניות וסיגופים, אלא ברסן פיו ותאוותיו. ובכל זה כל ביטול של רצון.
  • ג- קבלת ייסורים באהבה.
  • ד- על כל פשעים תכסה אהבה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. וזו דרך הבעש”ט.
  • ה- בזיונות – כמ”ש הרמ”ק בתומר דבורה. שהם מזככים הנשמה הנקראת כבוד, ואף מזככים
    הגוף – נפש הבהמית.