אבלות על אב לא שומר מצוות [#9570]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

כבוד הרב האהוב שלום!

במועד האחרון ה דחוה"מ סוכות אבי שהתגורר בגרמניה של אדום נפטר ל"ע. לצערי הרב הוא אינו שמר מצוות אך היה מחובר מאד בנפשו לריבנו של עולם אם כי בדרכים שלא ע"פ התורה הקדושה. כמו כן הוא ייקבר בקבורה רפורמית (או ליברלית בשפתם) בגרמניה ועל אף שמחיתי בכך, אני דעה יחידאה ואין לי השפעה כי צאצאיו בגרמניה אינם יהודים.

שאלתי אם כן ולפי האמור, מה העבודה הנדרשת ממני בתקופת האבלות?

תודה מקרב ליבי.

תשובה:

תנוחמו מן השמים!

כדאי ללמוד הלכות תשובה לרמב"ם עד כמה שניתן בעיון, לעילוי נשמתו לאורך שנה זו.

וכן לתמוך בגר ת"ח לעילוי נשמתו.