הלבנת- מוח חוכמה , ומוח בינה. [#9544]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

בס”ד
“שלום רב לאוהבי תורתך”

שלום וברכה לכבוד מורנו הרב שליט”א

א. האם יש מקור להלבנת המוח בספרים הקדושים?
ואם כן מהם ?

ב. האם אפשר להשתמש בנשימות להלבנת המוח כמובא בדרכי השגה?

ג. והאם יש עוד דרכים להלבנת המוח ?
(שאולי כדאי יותר להתעסק בהם)

תודה רבה !

תשובה:

א. שורש המח לבן כמ”ש חז”ל, אביו מזריע לובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראש ולובן שבעינים. והרי ששורש המח בלובן מהאב. עיין עץ חיים (שער כה, דרוש ז’-ח’). וכאשר מתערב חלק אב עם חלק אם, נעשה בו אדממיות. והעבודה לחזור למדרגת אב בשורשה.

ב. זהו דרך מתתא לעילא, אולם בשילוב דרכים נוספים כדלהלן. ובכלל, כל דרכים מעין אל ובחזקת סכנה.

ג. חיבור למדרגת אורות אבא, שהם בחינת לובן עליון. ועיין עבודת הקודש (ח”ג, פרק כו).

וכן חיבור לחכמה מאין תמצא, כי אין, כתר, הוא תכלית הלובן. עיין פרדס (שער הגוונים, פרק ג’). ושם (שער י’, פרק ב’).

וכן אחר המעשים נמשכים הלבבות, וכן המח. ולכך מעשה חסד, בסוד גוון לבן, בבחינת סוף מעשה “במחשבה” תחילה.

עין טובה, בחינת ראיה מלבן שבעין, ומעורר שורשו במח (וכן מכח ליבון העצמות הגידים והצפרנים, ודו”ק).

ועיין לשם (חלק הביאורים, שער טנת”א, פ”ה, אות מד. ושער דרושי הנקודות, פ”א, אות י”ח).