כולל, עבודה, בנין הבית [#9523]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום רב,

ראשית, יישר כח על השיעורים הנפלאים.
שנית, נתבקשתי לשאול את הרב כמה שאלות:
1- חבר שנזקק לעזוב את הכולל מחוסר פרנסה, הציעו לו לעבוד כ'משגיח כשרות' מטעם הצבא, כל יום מ9 עד 13:00, משכורת של מעל 5000 ש''ח ואת שאר היום הוא יוכל להקדיש ללימוד תורה, האם כדאי ללכת על זה או לא ומדוע? (אני שיכנעתי אותו שלא, אך הוא אומר מאי נפק''מ מטעם מי זה? זה כמו משגיח כשרות רגיל).
2- האם באמת יש שינוי בייחס שלנו לצבא ולמכללות חרדיות? רואים שהרבה רבנים ששותקים על עניינים אלו, האם זה 'שתיקה כהודאה'?! כי אחרי הכל אין המציאות מאפשרת לכולם להשאר בכולל, האם עדיף לעבוד בחנות ירקות יום שלם במשכורת קטנה, או ללמוד במכללה ולעבוד חצי יום במשכורת גבוהה?
3- יש לי קרוב משפחה שנזקק לצאת מהכולל, והלך לעשות לימודי מכללה, האם מותר לי לתת לו מהמעשרות שלי, כיוון שהוא נזקק, או שאם אסור מכללה, זה נקרא שאני מסייע לדבר עבירה?
4- האם דרכם של ה'משכן ישראל' ו'בניין הבית' (שוחוטוביץ) ראויות אם לאו? וא''כ האם יש ספר או סדרת שיעורים שהרב ממליץ בעניין?? אני שרוי קצת בבלבול בנושא זה...
5- האם יש היתר להחזקת סמרטפון מוגן?
6- יש הרגשה שהבית קצת מנותק מהרוחניות שלי, אני בכולל, לןמד, מתפלל, מה אפשר לעשות כדי להשפיע בבית רוחניות וכח לעמוד באתגרי הזמן? (אולי לימוד הלכות? קצת יבש..)
7- האם יש ספר מוסר בעדיפות  ראשונה בדורנו?
יישר כח!!

תשובה:

א. נצרך לחפש מקום: א. שבאמת יוכל להשגיח כראוי. ב. שלא יוריד אותו עצמו ממדרגתו הרוחנית. ג. שמקור הכסף טהור ככל שניתן.

ב. המעט הזך הוא הרב. טוב מעט בטהרה.

ג. אין איסור. ככלל, יש לתת צדקה לפי סדר הקדימה בשו"ע יו"ד.

ד. אינני מכיר הדברים בפרוטרוט.

ה. כבר כתב המסילת ישרים שכל דבר שמרחק את האדם מבוראו יש לברוח ממנו כבורח מן האש.

ו. להכניס "חיות" בקרבת ה' וקיום רצונו.

ז. הדבר משתנה מנפש לנפש, אולם לדוגמא, ספרי הרב פינקוס.