ספרי הרב [#9528]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

בהמשך לשאלה מס' 9340

בהקשר לרב יורוביץ ודע את הרגשותך - אפשר שהחיבור הוא שכיוון שהאדם לא זיכך את ה ז בלוטות אז הוא לא תופס את הרגשות הבאים מהם כמציאות חושית פיזית כיוון שנפלו לתאוות שהם רגשות מקולקלים שאינם נתפסים כמציאות וככל שהוא מנקה אותם ע"י הנשימות אז כול ז רגשות נתפסים אצלו כמציאות חושית פיזית כיוון - #שזו מציאות החושית הפיזית של הרגשות ב ז' הבלוטות#. והנקודה של ההויה של העדר תנועה "ואין" שהרב מדבר עליה בספריו שככה מושכים נביעה פנימית זה הכאבים שמדובר שם שצריך להרגיש כמו שמבואר שם שנשימה זה הנקודה בין החיים למיתה נושם חי נושף מת וחוזר בחינת רצו ושוב בחינת יום ואז לילה וכו כפי שהרב מאריך בזה בספרו ומי שמיומן יכול לתפוס נקודה זו וזה הבחינה של כול תורת רבי נתן שכתב בליקוה" פסח ג ע"פ תורה ח שע"י הרגשת החיסרון מושכים רוח חיים והחיסרון הזה זה הכאבים "ואין" וההויה של העדר תנועה כמו שהוא כתב שם שהאנחה זה בחינת בכור נוטל פי שניים אחד שואף אוויר שתיים נושף אוויר וכמו שכתב רבי נחמן בתורה שם שהאנחה דקדושה זה "אריכות הנשימה" בחינת ארך אפיים עד שמרגיש חסרון ממש כמו שכתב הרב יוריביץ שצריך לשאוף את האוויר עד הסוף ולנשוף עד הסוף בצורה של "נשימה מלאה" ואז מתחברים לאין אז- נמצא שתורת הרב יורוביץ והרב משילימים זה את זה באופן נפלא והדרך לקיים את ספרי הרב באופן מושלם זה הנשימות! (אם לא טעיתי שזה שאלתי לרב בעצם )

תשובה:

נבאר:

יש עבודה בנפש האלוקית, נרנח"י, מעשה, מידות, לימוד תורה בהתבוננות, נביעת דברי תורה, דבקות.

יש עבודה בנפש הבהמית, תיקון ד' היסודות.

יש עבודה בגוף, כגון ע"י נשימות. שמתקן אף את הנפש הבהמית בחלקה.

אינני דורך למעשה להרבות בחלק תחתון זה, מפני שפעמים רבות מי שאינו מזוכך, במקום להתנקות מן הגוף, מתחבר יותר לגוף. ויתר על כן, נמשך לכח המדמה שקרוב לגוף, חומר, אדמה – מדמה.

וזאת גם מפני שזה דרך שנמצאת גם הרבה אצל אוה"ע, והנכנסים לכך פעמים רבות נמשכים אח"כ לעסוק בחכמת אוה"ע.