עם ישראל [#9526]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
המשך שאלה 9148
תודה רבה על התשובה אך לא הבנתי אותה,אשמח אם הרב יוכל להרחיב בנושא,
מעיקרא בחר לברוא את כולם, ואז מה? איך זה התבצע?
אין לומר שברא את כולם ואז בחר את ישראל כי קשה שהרי נשמות ישראל שונות מנשמות אומות העולם שהרי ישראל נר"ן ח"י ואומות העלם נפש תחתונה כלומר מתחילה צריך לומר שברא אותם מחולקים
ואם נאמר שמעיקרא ברא אותם מחולקים אז היכן הבחירה כך ברא מתחילה יש להבין היכן הבחירה, מהי הבחירה? הרי לא היה בעצם כלום לא היה "אנחנו" אז מהו אשר בחר "בנו" ואם נאמר שכן וכו' אז מה מיוחד בנו מהשאר שעל כן בחר "בנו" דווקא?

איך זה מסתדר עם מ"ש מחשבתן של שראל קדמה לכל דבר, ישראל עלה במחשבה תחילה, ישראל נקראו ראשית

מה שהרב הסביר ובעומק וכו' מה מיוחד בכך שעל כן יש את ההודאה?
והרי לכולם יש בחירה אז מה מיוחד בנו?
מה שהרב אמר שאצלנו זה יותר נגלה הכונה בגלל שאומות העולם רובם ככולם לא שומרים על שבע מצוות בני נח או משום שלהם יש רק שבע ולנו תרי"ג?

האם האדם הראשון כלל את כל נשמות הזכרים וחוה את על הנקבות? אם כן אז יש להבין מ"ש שאם האדם הראשון היה עומד בניסיון הייתה נכנסת השבת והיה מקבל את התורה ומגיע לעולם הבא, אבל הרי חוה לא עמדה בניסיון היא הרי צריכה לתקן, ואם הכוונה שאם שניהם יעמדו אז מה היה קורה במקרה הזה שחוה לא עמדה בניסיון ואדם הראשון עמד ?

תודה רבה

תשובה:

א. בחירה לברוא את כלל האנושות, ובתוכה לבחור את ישראל כבניו. לא שני שלבים, מעיקרא הכל בכלל בחירה ראשונה, בחירה לברוא דבר נבחר. לא כאדם שבוחר אחר הדבר הקיים, אלא בחירה לכתחילה שכך יהא. אצל הנברא בחירה לאחר קיום, אצל הבורא בחירה לברוא כך.

ב. סוף מעשה במחשבה תחילה, ישראל תכלית הכל, ולכך הם ראשונים במחשבה. ראשון אין הכוונה בסדר זמנים, אצלו ית"ש הכל יחדיו, אלא הכוונה ראשון במעלה, בחשיבות, במהות.

ג. הודאה שבחר לברוא אותנו כבניו.

ד. אצל ישראל כח הבחירה ניצוץ מכח בחירתו של הקב"ה, כי אנו בניו. אצל אוה"ע בחירה עצמית. כי אין להם גילוי אלוקות שלם, ולכך חייבים רק בז' מצוות.

ה. שניהם. לא היו נכנסים לשבת שניהם, אולם תהליך התיקון לא היה ששת אלפי שנה, אלא קצר יותר.