ענין שער הנ’ [#9541]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

בס"ד

לכבוד הרה"ג והצדיק מזכה הרבים ר' איתמר שוורץ שליט"א
ודאי לא מחדש לכבוד הרב שום דבר, בענין שער הנ' ודברי ה"אור החיים" בפ' שמות, הענין שרוב ככל הציבור בקושי שמע ויודע בענין, ויודע מה נצרך בזאת השעה לדעת ולהגיע לאמת, ובזה נסיון לכל יהודי פשוט, ויותר לת"ח שיש לו יותר השפעה ויותר לומד ויודע ומקיים מצוות.
ראיתי כתוב שזה נקודות שלא מופיע כמעט במוסר במפורש, בעיקר רק בריש פרק כ' במס"י, ובפירוש הגר"א למג' רות פרק א פסוק טז' "ותרא כי מתאמצת" שמביא את הגמ' בברכות סא' א' וגמ' בסוכה נב א' שהיצר הרע מתחדש וכו' ובזה שמביא עברות מעוטף במצוות, ובמיוחד שנגרם מזה דברים של הרגל והרבה מראית עין לא טובה לציבור פחות ולצעירים, ובחוסר ידיעה טועים בזה הרבה ת"ח גדולים ואפ' צדיקים ממש, ובדברי הגאון בהמשך כתוב פשוט איך לבדוק וזה בדיוק הולך עם המילה מתאמצת, וכידוע שזה דבר שנוגע לכל אחד בחיי הפרט, וגם הרבה בדברים שנולדו לזה והתרגלו ולא יודעים מהטעות, ובמיוחד שעשו את זה למצווה, אין בזה "לב יודע מרת נפשו".
ויש הרבה השפעה ולגרום מכשול בציבור מאחד לשני חוץ מעצם האיסור בעצם, (וזה מגיע הרבה ובעיקר במה שאין הלכה ברורה) ובזה דברי ה"אור החיים" באמצעות התורה.
ולמעשה שאלה בס"ד האם ואיך אפשר לכתוב ולחזק את הציבור, ולפחות יוכלו יותר לדעת את האמת ולהתקדם, אפ' שגם רבנים ואנשים חשובים נכשלים בחוסר ידע באמת ועשיית רצון ה' וגם הם למדו חלק מאחרים, כמו כל דבר שלומדים מאחרים, בעיקר לימוד בזמן התפילה, שידעו כמה זה מחליש את עצמו ואת הסביבה והשׂימת לב, והרבה נהרס בזה, שכידוע מאמץ ורצון לתפילה טובה ולכוון לקדיש וכדו' ככל שניתן זה גופא מביא יראת שמים והכנעה, ורח"ל מי שרגיל בזה הרבה זה ודאי הרס גדול לחינוך, עד כדי פריקת עול, ודוג' אחת מהרבה ילד שאבא שומר רצינות בתפילה לא יסע באופניים עם כיפה ביד, דבר שרח"ל ודאי גורם לירידה גדולה,
וללמוד בטלפון בבית מדרש זה גם מצד אחד דבר טוב, ומצד שני זה רווח גדול של היצר הרע לטלפון בפנים, ועושה הרגל ואוירה של טלפונים בלימוד, וזה מביא לחוסר גבול ברור למצב שטלפון נכנס לבית המדרש. ורואים הרס גדול לחינוך רח"ל.
וכל אחד בדברים פרטיים יכול לבדוק ולתקן לפי מה צריך מאמץ. ולדעת מתי היצר הרע חי בתוך המצוות לכוון אותם לא בצורה המתוקנת והרצויה לה' יתברך.
ושאלה האם כדאי ואם כן מה לכתוב לציבור שידע שזה החזית הקשה של היצר להסתיר את האמת והראוי לעשות?
רוב הדברים זה מאמץ מחדש כל פעם ובמיוחד בהתחלה לשנות הרגל ישן, ואולי שידעו כמה כדאי להתאמץ בשביל שיהיה חינוך אמיתי, ירצו יותר ויתפללו ויצליחו בס"ד גדולה.
טלפון לא כשר שזה שינוי פעם אחת, גם בזה יש הרבה שנתלים בזה ששומע ורואה בקלות רבנים ודברי תורה, ואפ' מתפלל מזה, ובזה מחזק ומתרץ את השימוש בזה רח"ל, ומי שמונח בזה זה מלחמה אדירה לצאת מזה, ולפחות כדאי שלא ישתמשו שם בד"ת, וינסו בס"ד להתגבר כמה שיותר להסתיר, ומה שיותר להשתמש ולעבור בס"ד לכשר.
ובענין צניעות הנשים יש דברים כגון איפור, ודיבור בטלפון בחוץ שגם הרבה מתחזק למצווה כיבוד הורים וכדו', שזה דברים שצריך מחדש להתגבר, ולבדוק דבר ראשון מה אמת ורצון ה'.
עד כאן זה מאמץ רגיל לכתוב ובנושא זה יש מאמץ גדול ומיוחד יותר, ועוד יותר לקרוא ולהתעסק בזה, אני קצת התעסקתי בזה, ובעיקר מנסה להיות שליח של אחרים, שרואים בציבור מכל אחד שמדברים איתו בנושא הרגליים, אומר הלואי שישתנה וכדו' בכל מיני תשובות לכולם מפריע, מצד אחד יש כאן בעיקר מה שנשאר שיש בעיה עם ארוך, ולא ברור מהיכן ומי אמר הרי באמצע הרגל שכ"כ הרבה עולה ומשתנה יש באמת בעיה, ובגרביים שאסור שחור, דבר ששום רב לא אמר, רק מהסמינרים אחרי שכבר כולם הולכות בצבע חום שפעם היה יותר אטום המציאו שאסור שחור, וכל מי שבודק היום רואה שרק ביד זה נראה חום ועל הרגל שקוף לגמרי, חוץ מצורת הרגל ובודאי צבע הרגל, רק ההרגל הישן מכהה את החושים לגמרי, ובעיקר כמו בכל דבר שרגילים לעשות כמו כולם, וזה גם הרגל ישן שנולדו לזה, (ורק הגרביים לאט לאט יותר גרוע עם הזמן,) ובמיוחד בסמינרים ועוד מקומות בציבור אוסרים להגיע בשחור וכדו', זה פשוט מערכת של הרבה ביחד שכל אחד מפחד מהשני, מאחר שכולם הולכות והמנהל סמינר לא מעיז רק אצלו וגם המורות והמשפחה צריכות שינוי, אבל הציבור כולם ואפ' הרבה מנהלים מודים שזה מצב לא טוב, ופשוט רח"ל שמרוב הרגל וחוסר ידע יש כאן הרבה פריצות השילוב של החצאית שעולה למעלה וגרבים שלא נותן שום צניעות,
באתי בעיקר עם ת"ח צדיק מגבעת שאול, אצל רבנים מירושלים שמטפלים בזה ועוד, וראו גרביים של היום, אצלם לא אמרו בכלל שיש בעיה עם אורך וצבע שחור, מה שאצל חלק גדול מהסמינרים עדיין מקודש דווקא ללכת אמצע וצבע הרגל, ואצל חלק גדול מהציבור זה התפוגג ברוך ה', והם הסכימו שצריך לאסוף רבנים ולשמוע בצורה מסודרת ולאסוף בס"ד גדולה את הסמינרים לשינוי שיהיה קל לכולם ביחד דבר שכולם רוצים וישמחו, וישפיע בס"ד הרבה צניעות לכלל הציבור וכמה פעמים היה קרוב לפגישה שיהיה זמן להתרכז מיוחד לזה, לא כמו פגישה קצרה בבית הוראה וכדו' שיש תור, או בבית ותמיד היה בלחץ שצריך לגמור מהר, וכל פעם שהיה קרוב התבטל, שאלה עם כבוד הרב יוכל לעזור בקשר עם רבנים מה שעד היום חסר מאד גם מחוסר זמן ובעיקר שאין לנו מספיק השפעה עליהם, למעשה ודאי שה' היה רוצה שיעזבו את הלימוד הקבוע ועיסוקים אחרים ויתרכזו בזה לשנות ולהציל, השאלה עם מותר לי להגיד את זה לרבנים, ודאי שיש חלק הולכות יותר ארוך ולא ממהר לעלות ולחלק יש גרביים יותר טובות אבל לחלק חסר עוד יותר באורך וחלק גם בגרבים וממשיך עוד מראית עין על כל מיני ציבור פחות ברמה, ורח"ל רואים בחוץ הרבה רגליים אפ' בשמירת עיניים חזקה קשה להמנע כמו בבגדים צמודים וכדו', ובס"ד עוד כמה ס"מ וגרביים טובות יכול לשנות להרבה יותר טוב.
בספר "משמרת החיים" הביא הגאון רבי אליעזר בריזל זצ"ל ששמע מהחזון אי"ש שכל היכא שהגברים הולכים עם כיסוי ומצניעים עצמם באופן מסוים והנשים לא ע"כ זהו דרך פריצות. חוץ מהענין ההלכתי שלא פשוט הנושא של השוק ל"מחנך קדוש" וביותר ארוך ודאי יש פחות רח"ל "ושב מאחרך" וצניעות וקידוש ה', ומה שהכי נורא שיש מכתב מהגר"נ קרליץ זצוק"ל ועוד צדיק אחד האדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל שכתב ספר צניעות וכתבו בלשון דומה שאם החשובים והצדיקים הולכות לא מספיק תמיד שאר הציבור הולך פחות, כל אחד כתב בנוסח שונה קצת, הגר"נ כתב שאם רואים אצלם פריצות אז אצלינו לא בסדר, רק רואים בפועל שכל דבר שמגולה קצת אצלינו יש ירידה מציבור לציבור מודרני ודתי לאומי שכל אחד מרשה לעצמו לפי מה שרואה אצל יותר חזקים, ואצל כולם כמעט רואים שהגברים יותר מכוסים מהנשים, יש הרבה מה להוסיף בזה והיה לי קשר עם נהג מונית בלי כיפה אבל קצת שומר וגם אצלם יש גבולות שלהם וכל אחד לפי מה שרואה מאחרים,
ואיך כדאי גם שכרגע אין סיוע מרבנים לכתוב לציבור שידעו האמת מה ה' רוצה לפי מאמץ שיש לחצאית ארוכה וגרביים, וכו' וגם לגבי פאה נכרית, שגם כאן כמובן יש מצב נורא של חוסר גבול, וכל אחד מסתכל לפי השני וההרגל שנולדו לזה, ורבים וטובים לא רוצים להמשיך בזה רק יש קושי עצום להגיע לעבוד במוסדות, ונסיון גדול לאשה בחתונות וכדו' מה שכרגע בחסדי שמים ירד הרבה,
אבל גם כאן רח"ל יש תרוץ נורא שבמטפחת יוצא שערות, ובזה יצא לרבים לעשות את הפאה למקודש והמטפחת זה גרוע, ובזה שוכחים כמה דווקא בפאה יש מכשול ועברות חמורות, ובמה באמת יש קידוש ה' "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" וכו' ומרוב הרגל ירד הרגש מה זה וכמה פאות פשוטות עדיין יש, וה' הטוב יכפר ויעזור לכולם ביחד לחזור בתשובה, ובזה בקלות יכולים לראות שכיום אפ' בפאה הפשוטה ביותר יש מאמץ גדול להפסיק,
קיבלתי מצדיק אחד קרוב למאה גימטריאות שהתגלו בהסחת הדעת מופלאה מבלי שחיפש דברים מפסוקים וכדו' לא פשוטים בכלל
אם שייך אני ישמח לשלוח את זה,

בברכה יישר כח גדול ויזכו כולם לגאולה שלמה ברחמים אכי"ר

תשובה:

עליך לחפש רב אחד שיכוון את על פעולתך.

אין ראוי להתייעץ עם כמה רבנים, כי ריבוי דעות יוצר בלבול.