שמחה [#9563]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

הרב שלום וברכה
בנפשי היסוד הדומננטי הוא יסוד העפר,יש לי נטיה טבעית לעצבות וזו המידה שהכי קשה לי בעבודת ה'
מלבד השיעורים של הרב שדורשים העמקה וזמן רב עד לישום מעשי, האם הרב יוכל לתת לי עצות מעשיות שיועילו באופן מידי לשמוח ולסיר הרוח נכאה בפרט מתי שאני לומד תורה או תפילה
האם יש בספר התהילים פרקים המסוגלים לכך?

תשובה:

תנועה מהירה.

אכילה קלה.

התלהבות דקדושה.

אפשר לחזור פסוקים שמוזכר בהם שמחה, כגון: יב, יב. ט, ג. יד, ז. טז, ט, יא. יט, ט. כא, ב, ז. ל, יב. לא, ח. לב, יא. לג, כא. לד, ג. לה, כו, כז. ו, יז. מה, ט, טז. מו, ה. מח, יב. נג, י. נג, ז. נח, יא. סג, יב. סד, יא. סו, ו. סז, ה. סח, ד. סט, לג. ע, ה. פה, ז. פו, ד. צ, יד, טו. צב, ה. צו, יא. צז, א, ח, יא, יב. ק, ב. קד, טו, לא, לד. קה, ו, לח. קו, ה. קז, ל, מב. קט, כח. קיג, ט. קיח, כד. קיט, עד. קכב, א. קכו, ג. קלז, ג, ו. קמט, ב.