תלמודי תורה סגורים ותינוקות של בית רבן בטלים [#9591]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

לכבוד מו"ר שליט"א, השלום והברכה!

הבוקר התעוררנו למציאות כואבת של תלמודי תורה סגורים ותינוקות של בית רבן בטלים. כך כאן במודיעין עילית ברוב הת"ת. אמנם ידוע לנו על חדרים שבכל זאת פתוחים במסי"נ על אף הסיכון, ומקיימים בעצמם את תשובתו של ר"ע כנגד טענתו של פפוס, ומה במקום חיותינו כך וכו'.
שאלתי כעת האם במציאות זו מחובתי כאב לנסות להעביר את בני שיח' [כיתה ג] לחיידר אחר בו מקיימים את הלימודים כסדרן, כי מי יודע עד מתי יימשך הדבר, או שאין זו מחובתי, ואין לנו אלא לקבל את הגזרה ולהמתין עד יעבור זעם, או שישנה דרך שלישית. ומה שיורנו הרב נעשה בעה"י.
נודה מאוד אם יואיל להשיבנו דבר, כי בנפשנו הוא, וגם הילד עצמו מיצר על כך מאוד עד כדי בכי, כי כבר מערב יוה"כ נסגרו שערי הת"ת ותורה מה תהא עליה. בברכה ובהודאה גדולה מאוד.

תשובה:

ראשית לאחר התלהטות האש מתוך הכרה שזו התלהטות, יש להמתין כמה ימים להשקטה. ואז, לראות ראשית ממקום שקט ורגוע יותר. וכן יתכן שהדבר ישתנה בס"ד.

ככלל, לקום בבוקר ולהגדיר זאת דחוף ולפעול מיד, זו אינה הדרך הנכונה, זו דרך שלא נשקל בה הדברים כראוי.

מחד האדם חש שזו "אש דקדושה", אולם מאידך ע"ד כלל זה גורם לחוסר שיקול דעת ערוך ומדוייק.