4 מינים של סוכות 4 יסודות [#9564]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב, שליט"א
גוט יום טוב!
א- מה הקשר בין 4 המינים של סוכות וארבעת היסודות. (עפר, מים, רוח, אש) ?
ב- כמו כן, בהלל אנחנו מנענעים את ארבעת המינים 16 פעמים (צפון דרום מזרח מערב) -
איך זה "בשורה" עם 16 שילובי המינים?

תשובה:

א. לולב – רוח.

הדס – מים.

ערבה – אש.

אתרוג – עפר.

ב. עיין שער הכוונות (דרושי חג הסוכות, הקדמה) וז"ל, וענין הב' נענועים שבתוך קריאת ההלל הנזכר צריך שיכוון בכל פעם כנגד שם הוי"ה במילואו. אמר הכותב חיים, נלע"ד שהם סוד.

ע"ב – מים – ארמ"ע דמים.

ס"ג – אש – ארמ"ע דאש.

מ"ה – רוח – ארמ"ע דרוח.

ב"ן – עפר – ארמ"ע דעפר.

עיי"ש בהרחבה, ובנהר שלום (דף מ' ע"א).