NLP-אנ אל פי [#9545]

כ"ו תשרי התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול,
הרב כותב בספריו שיש עוד סוגי עבודת הנפש מלבד 4 יסודות ודרך הרב עם מקורותיו הנפלאים והאיתנים,
אשמח לדעת אילו עוד דרכים יש בתיקון נפש האדם וכמה דוגמאות, ולשאול מדוע הרב בחר דווקא באלו הדרכים שבהם הרב משתמש,
ועוד מה דעת הרב על המושג NLP וכל ה’דמיון מודרך’ וכל הדברים הללו שבאמת רואים שגם עוד בעלי תורה כותבים בספריהם ואדרבא – מפיצים את זה כמצווה ממש, ולכאורה אם הרב יוכל להסביר בכלליות מה הבעיה בכך (אם יש בעיות כמובן) ואם הרב יוכל לציין מקור כי תמיד אומרים שהכל נמצא בתורה, אבל אם יש צד שסובר לשלול עניין של עבודה חיצונית שאולי עובדת על נפש הגוי איך לכאורה מצאו לכך מקור בתורה או יותר נכון – מהיכן לנו המקורות לשלול או לא להאמין לדרך זו?
אוהבים מאוד את הרב, ואת הספרים הנפלאים,
מצפים ומייחלים ואף כמעט חולמים על עוד ספרים של הרב שיצאו לאור בע”ה – אשרינו שזכינו לקבל את הרב מתנה לדור שלנו!

תשובה:

א. כגון י”ג מידות של רחמים – ספר תומר דבורה.

י’ ספירות – מסילת ישרים.

דרך ד’ יסודות גלויה מאוד אף בנפש הבהמית (כי היסודות סוד העיגולים כמ”ש הלשם, שהוא מדרגת נפש הבהמית, ואכמ”ל), ואף בנפש האלוקית. ולכך סידר מהרח”ו בשערי קדושה את עבודת הנפש הבהמית לפי ד’ יסודות.

ב. כל דבר יש לו מקור בתורה. כי אוה”ע יונקים מז’ מצוות בני נח, שאף הם כתובים בתורה. ולכך זה שיש לכך מקור בתורה אינו מכריח שמתאים ליהודי.

בשביל להביע דעה יש להכיר את השיטה בבירור, ואינני מכיר בשלמות, ולכך אי אפשר להביע דעה.

בכללות, על מנת להביע דעת אמת, נצרך להכיר השיטה בבירור, ולהכיר היכן שורשה בתורה, ולפ”ז להגדיר אם מתאימה לישראל או לעכו”ם, ולמי בפרטות מתאימה.