“מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה” (משלי כ,ה) [#9688]

ב' חשון התשפ"א

שאלה:

שלום לרב שליט”א. אם הרב יכול אשמח בבקשה לביאור על הפסוק הנ”ל שנוגע לטיפול נפשי, היינו ביאור שיש לו נפקא מינא או עניין למטפלים (פסיכולוגים). זה עבור קבוצה של פסיכולוגים שאני משתתף איתם בהשתלמות. והתלהבו מאוד מפסוק זה שאמרתי בהקשר לדברים שנאמרו. ביקשו שאכתוב להם אותו וכו’.. בס”ד משתדלים לנצל כל הזדמנות שיכולה להיות בה קידוש ה’ וקירוב אנשים למקורות, בכלל ובתור פסיכולוג בפרט, ב”נ.
תודה רבה!

תשובה:

“מים עמוקים עצה בלב איש” – בכל אדם בפנימיותו יש לו את כל העצות הנצרכות עבורו, כך ברא הקב”ה את האדם, שבקרבו כבר גנוז כל העצות לכל בעיותיו. כי עצות הבאות מבחוץ, הם חיצוניות ואינם שלמות, ונצרך עצות “פנימיות”, והם גנוזים רק בתוכו.

“ואיש תבונות ידלנה” – מטפל חכם אינו נותן לו עצות חדשות לפי חכמת המטפל, אלא דולה מתוך המטופל עצמו את העצות, ואומר לו אותם, ומראה לו כיצד דלה מתוכו שלו עצמו את עצותיו, ואלו הם עצות אמיתיות שמותאמות בדיוק עבורו, כי נדלו ממנו עצמו.