המדרש בעניין אברהם ויצחק והנהר [#9478]

ג' חשון התשפ"א

שאלה:

שלום הרב,
חשבנו לשאול שאלה בעניין עקידת יצחק,
מובא במדרש תנחומא שכאשר אברהם ויצחק יתקרבו לעקידה הגיע השטן וניסה לדחות אותם מכך ע"י שנדמה להם כנהר גדול ולמנוע מהם לעבור, וכאשר לא נרתעו נכנסו אל הנהר וכשהגיעו המים עד הצוואר אברהם אבינו זעק כלפי שמייא ויבש הנהר,
השאלה העולה היא,
לכאורה האם מדובר כאן בדמיון?
ואם כן איך לכאורה אברהם ממש הרגיש נהר אם מדובר בדמיון ולא מציאות?
וכן ברשות הרב עוד שעלה קטנה שעלתה לי במהלך לימוד בהלכות הנחת תפילין:
הרי ידוע שיש חילוק בין אדם שכותב בימין לשמאל - שכל אחד מניח ביד ההפכית - השאלה היא, האם יש איזשהו הסבר לעניין הזה? מדוע אדם נולד שמאלי ומה זה בעצם מסמל?

תשובה:

א. יצר הרע כולו דמיון. שרו של גיהנם נקרא "דומה", מי שנכשל בעבירה ע"י יצה"ר דבק בדמיון, ולכך נמסר ל"דומה", לשון דמיון. וכמ"ש בסוכה, יצה"ר "נדמה" להם.

הבן והתבונן, כל סוד הרע – הוא דמיון!!!

זהו כח היצה"ר, שנותן לחוש זאת כמציאות. ושורשו בעץ הדעת, שהוא מדמה, כמ"ש בספורנו ובגר"א. מערב מציאות עם דמיון.

ועומק ביטול היצה"ר הוא התדבקות במציאות, ופרישות מן הדמיון. והדברים עמוקים ודקים.

ב. שורש בנשמה, או בנפש הבהמית, לקו ימין או קו שמאל, אברהם ימין, יצחק שמאל.