כבדות בכל עניין רוחני [#9479]

ג' חשון התשפ"א

שאלה:

שלום,
למה אחר יום הקדוש שעבר עלינו לטובה בכה רוממות, מרגישים כבדות בכל עניין רוחני? לא התפילה ולא התורה כדבעי למהוי. ואפי' המחשבות אינם כמו שחשבנו שיהיה. הרי קיבלנו ע"ע שבל נשוב לדרכנו הרעות ומה זה ההרגשה של טומטום ולא אכפתיות דווקא עכשיו? ומה גם בהד' ימים שבין יוהכ"פ לסוכות בעת שהקב"ה משתעשע עם עמו וכקטן שנולד וכו'

תשובה:

כמה סיבות.

א- כבדות כי היה אימוץ גופני, ונפשי, וזה יוצר תשישות, ורצון של כתינוק הבורח מבית ספרו.

ב- קושי לחזור לחומר ולעולם הגשמי.

ג- פעמים בימים הקדושים, האדם חי בדמיון, או במקיף שלמעלה מן מדרגתו, ואח"כ חוזר למדרגתו, ושם המציאות יותר כבידה.