תורה מתוך חיבור פנימי ממש [#9661]

ג' חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד מו"ר אני משתדל לא להיתבטל כלל אבל אני רוצה שזה יהיה מתוך חיבור פנימי ממש ולא רק מהרגל האם הרב יוכל לתת כמסת הפנאי דברים מעשים לבוא למטרה הנ"ל תודה רבה ובלילה על הטירחה

תשובה:

א. חיבור רגשי עמוק לפי ערכו באותה עת, באופן רגוע ומשוחרר.

ב. חיבור שכלי, ע"י שינון מחשבתי, ובעיקר ע"י עסק בענין עיוני תדיר, קושיא, תירוץ, התבוננות, וכדו'.

ג. סדר מעשי, שלב אחר שלב, ולמעט בתערובת של עיסוק בשני עניינים, אלא התמקדות במעשה שעוסק.