ילדים עם משפחה [#9809]

ז' חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב הגאון שליט”א

שמענו דיבת רבים אודות הורים העוזבים את ילדיהם ויוצאים ליום יומיים לנופש והילדים מסתדרים איך שהוא אצל סבא וסבתא או דודים, או שהגדולים מטפלים בקטנים, וכו’, ויש שטוענים שדבר זה לא יעשה, כי א”א לברוח מתפקיד ההורות, ואין לנטוש את הילדים ויהי מה. ומאידך מה יעשו הורים הכורעים תחת נטל גידול הילדים והפרנסה, וכו’, וזקוקים למעט מנוחה ניתוק והשקטה, האמנם יש בזה מעילה בתפקיד? והאם יש הבדל בין יציאה באמצ”ש או בסופ”ש? ואולי הדבר משתנה לפי הגיל של הילדים? יורנו נא דעת תורה בזה, ושכמ”ה.
בתודה גדולה מאוד.

תשובה:

כל אדם נצרך להשקטה ומנוחה. וכן הורים, ובפרט במצבי החיים בדור זה.

ולכך, כל שיש מקום ראוי לילדים, והכל באופן כללי כשורה ללא סיבות מיוחדות, אפשר לעשות זאת מתוך שיקול דעת בכל מקרה לגופו, לכתחילה.