קשת בענן [#9802]

ז' חשון התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד מורנו הרב בלבבי שליט”א,

כתובות עז:, רש”י שם אומר על המעשה של רשב”י וריב”ל ששאל אותו אם נראתה הקשת בימיו:
אם כן לית את בר ליואי – אין אתה ראוי לכרוז זה שאני שומע שהקשת אינו אלא אות ברית שלא יחרב העולם ואם יש צדיק גמור בדור אין צריך אות:

בימין של רבי שמעון לא נראתה הקשת בימיו וכן גם אנחנו שרים “כָּל יָמָיו אֲשֶׁר חָיָה, אוֹת הַקֶּשֶׁת לֹא נִהְיָה
כִּי הוּא אוֹת עוֹלָם הָיָה, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי”

שאלתי היא, אם משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו זה אחד שגדל בדורנו, והוא בעצם זה שגם רשב”י בעצמו חיכה לו, הרי הקשת נראתה בימינו הרבה פעמים, זאת אומרת שגם נראתה בימיו של משיח, נכון שאולי הוא עוד לא קיבל את היחידה , אבל מצד מעשיו הרי הוא לא נופל (ככה זה מתבקש…) מאף אחד בכל הדורות, כי הרי הוא משיח צדקנו שכולם מחכים לו, וגם רשב”י מצד מעשיו, לא נראתה הקשת בימיו, אז איך יכול להיות שאנחנו רואים קשת בימינו? אם המשיח שרוי בדורנו והוא הרי צדיק גמור הרי ע”פ רש”י המובא לעיל, לא צריך להופיע קשת.

תודה רבה,
ה’ יברך את כבודו בכל מילי דמיטב.

תשובה:

משיח בן יוסף – צדיק גמור מעיקרא.

משיח בן דוד – “בעל תשובה”, כדוד, שהוא רבן של בעלי התשובה. כלומר בעל תשובה בעצם מהותו, ודו”ק היטב. ולכך אין הכרח שלא תראה קשת בימיו.